Privacyverklaring CAPPR Recruitment & Consultancy

CAPPR Recruitment & Consultancy hecht veel waarde aan uw privacy en doet er alles aan om uw

persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. In deze privacyverklaring leggen we uit

hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens van sollicitanten die bij ons solliciteren voor een functie. Dit

kan via onze website, per e-mail of telefonisch waarbij telefoon gesprekken standaard worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Deze worden maximaal 1 week bewaard en daarna automatisch vernietigd en zullen nooit worden gedeeld met derden.

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen via

openbare bronnen of sociale media.

 • De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen onder meer zijn:
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Vaardigheden
 • Referenties
 • Salariswensen en andere relevante gegevens voor de beoordeling van uw

geschiktheid voor een functie.

Opnemen van telefoongesprekken

 • Al onze telefoongesprekken worden standaard opgenomen voor uitsluitend interne trainingsdoeleinden. Na een week worden de gesprekken automatisch verwijderd.
 • Telefoongesprekken zullen nooit worden gedeeld met derden, worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden gedeeld met derden.

Gebruik van persoonsgegevens

 • We gebruiken uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te beoordelen en te bepalen of u

geschikt bent voor een functie. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om contact

met u op te nemen over andere vacatures waarvoor u mogelijk geschikt bent, tenzij u heeft

aangegeven dat u hier geen prijs op stelt.

 • We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is om uw sollicitatie te

beoordelen en als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

 • We delen nooit telefoongesprekken met derden en zullen deze uitsluitend intern gebruiken voor trainingsdoeleinden. Na een week worden deze gesprekken automatisch vernietigd.

Beveiliging van persoonsgegevens

 • We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische

en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen

ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of diefstal.

Bewaren van persoonsgegevens

 • We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn

verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te

dragen aan een andere organisatie. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het

gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Neem contact met ons op als u van

deze rechten gebruik wilt maken.